Niet direct. Maar bij de gesprekken over het experiment wordt wel aandacht besteed aan communicatie-aspecten en het betrekken van de omgeving/doelgroepen.