(1) draagvlak, managen van verwachtingen, (2) kiezen van partijen & type voertuigen (+aantallen), (3) bepalen locatie(s) in de wijk, (4) bepalen van de formule hoe de Hub een financieel gezonde business case heeft (zie ook de Verdienmodel Inspiratietour, )

Leave a Reply

Your email address will not be published.