Summalab heeft meer dan 30 pilots/experienten en Fieldlabs geevalueerd, momenteel zijn veel deelnemende steden doende met mobiliteitshubs, voor deelmobiliteit en hier en daar zelfrijdende busjes op de last mile. Uit de ervaringen worden tools ontwikkelt om opschaling te toetsen, bussinescases te ontwikkelen, sociale inclusie te borgen en de mogelijkheden en impact va nieuwe techniek op de leefomgeving te bepalen