Hier kunnen in onderling overleg afspraken over worden gemaakt. Het princiepe is dat je zelf bepaald wat je wilt delen en wat niet. We moedigen delen wel aan.