Sociale Inclusie betekent dat iedereen kan meedoen in het maatschappelijk verkeer, ongeacht hun beperkingen. Binnen SUMMAlab is dit één van de aspecten waarnaar gekeken wordt bij het uitvoeren van experimenten: draagt een innovatie bij aan het verbeteren van de positie van mensen die minder mogelijkheden hebben of versterkt deze innovatie de tweedeling? De beperkingen kunnen fysiek zijn, zoals een handicap, maar ook financieel, cultureel, gendergerelateerd of op het gebied van digitale vaardigheden.