Door drie stappen te nemen (ipv 2): Hink, Stap en Sprong. Voor bekende producten of resultaten is er een markt, voor innovaties is die in ontwikkeling. Het Fieldlab vorm de stap naar de Sprong. Door de tools van summalab (bv businescase, opschaaltool en kennis) ontstaat een trechter waarbij kansrijke innovaties vie learning by doing aantoonbaar opschaalbaar zijn en de sprong naar opschaling mogelijk maken