Voor een goed overzicht van aandachtspunten voor het experiment geven de verschillende tools in SUMMALab een goed houvast. Bijvoorbeeld op het vlak van verkeer, techniek, inclusie, het business model of bij de opschaling van het experiment. Zo geeft bijvoorbeeld de business model assessment tool aan hoe je experiment aansluit bij de wens van gebruikers, haalbaarheid en betaalbaarheid, en geeft het aan waar de sterke en zwakke plekken zitten. Dat geeft een basis voor verdere uitzet en het succesvol vormen van de experimenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.