(1) extra betalen voor blijven met signaalfunctie op telefoon; (2) innovaties, zoals automatisch afkoppelen en auto door laten rijden (toekomst); (3) boete systeem (vaak kleven is boete); (4) stimuleringssysteem (minder betalen bij tijdig loskoppelen); vgl. ook Wolbertus (2018). Werk met smart zones waarin via een app een verblijfstijd gereserveerd wordt (coding the curbs)