opschaling Hubs hangt af van doel van de Hub (buurthub, microhubs); opschaling kan zijn uitbreiden van de Hub in aantallen vervoersmiddelen, maar ook varieteit van de vervoersmiddelen (bv auto voor grotere afstand) of uitbreiden van het netwerk van micro Hubs. Afhankelijk van doel kunnen stakeholers worden bepaald.