Wie de juiste partners zijn verschilt per initiatief! Voor de inrichting van een goed business model geven de Business Model Assessment Tool en de Verdienmodel Inspiratietour aanknopingspunten. Voor aandachtpunten bij het opschalen, biedt de Opschalingstool inzicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published.