Als je bijvoorbeeld de leefbaarheid van de stad wilt verhogen, heb je mogelijk verschillende experimenten die daarbij kunnen helpen. De tools van summalab kunnen helpen om op verschillende vlakken het initiatief te beoordelen. Bijvoorbeeld op het vlak van verkeer, techniek, sociale inclusie, het business model of de opschaling van het experiment. Zo geeft de Business Model Assessment Tool aan hoe je initiatief aansluit bij de wens van gebruikers, haalbaarheid en betaalbaarheid, en geeft het aan waar de sterke en zwakke plekken zitten. Dat geeft een basis voor verdere uitzet en het succesvol vormen van de experimenten

Leave a Reply

Your email address will not be published.