De effecten van de hub op de verkeersstromen, en daarmee de bereikbaarheid, maar ook de effecten op de leefomgeving van sommige buurten en hoe dat optimaal en eerlijk te communiceren is van belang voor stadsplanners EN omwonenden.. Een digital twin met een geincorporeerd verkeersmodel en aangesloten uitstoot model van bijvoorbeeld geluid, CO2, fijnstof, van een gebied of wijk kan dan letterlijk zichtbaar maken voor de planners wat het effect is, en ook de bewoners zien de effecten van de aanleg van een hub. Een hublocatie zal sowieso verkeersbewegingen aantrekken, maar ze wellicht verderop in de wijk af laten nemen. Digital twins kunnen helpen om scenarios door te rekenen en om de gevolgen letterlijk zichtbnaar te maken. Zelfs over de verschillende dagdelen. Uiteindelijk is zelfs het realtime voeden van het model met dronedata van huidig verkeer en omgevingsmetingen aan bijvoorbeeld luchtkwaliteit (denk aan met meetstations van het LML zoals aan de Bleriotlaan, maar ook met tijdelijke meetpunten bij de hub inzichten bieden om de digital twin modellen bij tevoeden en bij te stellen.