Voor het opstellen van een monitoringplan en het kiezen van indicatoren kan gebruik gemaakt worden van de SUMMALab meetplannen. Om effectief te kunnen ontdekken of een hub zijn doelstellingen haalt kan het beste een gestructureerde aanpak gehanteerd worden. Daarin worden een of meer heldere doelstelling geformuleerd, bepaald welke indicatoren inzicht geven of het doel gehaald is, wordt relevante data verzameld en wordt in een analyse de focus gelegd op het beantwoorden van de (onderzoeks)vraag. Doorgaans wordt (veranderingen in) gebruik van de hub door reizigers gemonitord (per tijd/modaliteit, evenals kostenindictoren en prestatieindicatoren.