Onder begeleiding van SUMMAlab worden de leervragen uitgewerkt. Door beter stil te staan bij die leervragen is ook sneller duidelijk wie je bij je experiment/project moet betrekken.