(1) Kies vanaf het begin een stads-brede scope, dus ontwikkel een aanpak die je later per buurt kan herhalen; (2) Ga voor een bottom-up aanpak, zodat je via de bewoners maatwerk creëert voor de specifieke context van de buurt; (3) Betrek vanaf het begin niet alleen externe stakeholders, maar ook de (later) relevante gemeentelijke afdelingen (!)