Summalab zorgt zelf niet voor financiering, maar helpt om de experimenten goed op te zetten en bekende valkuilen te vermijden. Het in beeld brengen van potentiele verkeers- en milieueffecten, de overwegingen bijde business case, hulp bij technische invulling van monitoring en de impact op socale inclusie leveren inzichten op die aan de voorkant zorgen voor een efficente inzet van budget. Meedraaien in SUMMALab kost dus wat geld, maar levert wat op (hefboomwerking).