Een overkoepelend netwerk van living labs, met bijbehorende leeromgeving bestaat nog niet. Dit is juist het doel van SUMMALab. Uiteraard zijn er wel relaties aanwezig en nog te leggen met bestaande netwerken:

  • MaaS-pilots en leeromgeving – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Krachtenbundeling Smart Mobility
  • Platform31 en CROW – o.a. Greendeals en City deals (agenda STAD).
  • Kennisagenda’s nationaal en internationaal waaronder automatisch rijden, agenda STAD (incl. cito deals), Urban Agenda for the EU. Onderzoeks- en beleidsagenda’s van regionale en lokale overheden.
  • Kennisprogramma’s en projecten daarin zoals SURF (o.a. STAD en SCRIPTS), relevante NWA-routes via de TU Delft en AMS.
  • Urban Mobility Observatory (UMO) – delen en verzamelen van mobiliteitsdata.

In de eerste 2,5 jaar van SUMMALab wordt extra aandacht besteed aan de relatie met relevante netwerken en initiatieven.