SUMMALab is een programma van 1,6 miljoen Euro bestaande uit cash en in-kind bijdrage van NWO, regieorgaan SIA en het Ministerie van I&W, de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Delft en Den Haag, de Vervoerregio Amsterdam (namens het MRA Smart Mobility Platform), de provincie Noord-Holland, AMS Institute, Future Mobility Network en We-all-Wheel.

De looptijd van het wetenschappelijk gedeelte van het onderzoek is vijf jaar (september 2019- augustus 2024). In dit gedeelte vindt modelontwikkeling plaatst op basis van de resultaten van experimenten. Dit model wordt gebruikt om in interactieve ontwerpsessie toekomstige mobiliteitsystemen voor steden te ontwikkelen.

De looptijd van voor het praktijkgedeelte van het onderzoek is 2,5 jaar bestaande uit ondersteuning van experimenten op basis van nieuw te ontwikkelen methoden op het vlak van korte en lange termijn businessmodellen, technische haalbaarheid en mobiliteits- en economische effecten.  Dit gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Maastricht, de Haagse Hoogeschool, TNO en bovengenoemde partners. Programma/projectmanagement en disseminatie wordt uitgevoerd door Platform31, CROW en Future Mobility Network.

Het doel is om tijdens de eerste 2,5 jaar nieuwe steden en regio’s aan SUMMALab te binden, zodat de ondersteuning van experimenten ook na de eerste 2,5 jaar door kan en SUMMALab na 5 jaar zonder subsidie van NWO door kan gaan. Hiertoe zal een businessmodel worden ontwikkeld waarbij partners bijdragen per locatie en/of experiment en waarbij een lidmaatschapsvergoeding wordt gevraagd.