Locaties en experimenten

SUMMALab richt zich op stedelijke gebieden in Nederland, met uitbreidingsmogelijkheden naar stedelijke gebieden daarbuiten. Tot nu toe zijn de gemeentes Rotterdam, Den Haag, Delft en Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam betrokken. Uitbreiding naar andere steden en regio’s is zeer gewenst en levert voor alle betrokkenen meerwaarde. Hoe meer partijen, hoe groter de mogelijkheden zijn om van elkaar te leren en hoe makkelijker het wordt om schaalvoordelen te halen.

Alle mobiliteits- en logistieke concepten die zich richten op duurzame en leefbare bereikbaarheid passen binnen SUMMALab. In een gebied is het immers vaak nodig om een combinatie van maatregelen in samenhang in te zetten om de doelstellingen voor duurzame mobiliteit en een leefbare stad te halen. Op hoofdlijnen worden drie categorien van experimenten onderscheiden:

  1. ‘Last mile’ oplossingen, zoals automatische shuttles en mobiele robots voor personen en goederen, deelfietssystemen en andere micro-mobiliteit.
  2. Deur-tot-deur oplossingen, zoals autodelen, ritdelen, carpooling, Mobility/Transport as a Service (M/TAaS).
  3. Stedelijke gebouwde infrastructuur, zoals parkeervoorzieningen, laad-/loslocaties, regulering en tarifering van parkeren, en toegangsbeperkingen voor specifieke voertuigtypen.