Op 10 juni vond de zesde en tevens de laatste learning space plaats van SUMMAlab.

Tijdens deze learning space zijn er lessen gedeeld door verschillende practitioners.

Zo heeft de gemeente Den Haag lessen gedeeld van de hubs uit de bomenbuurt, de gemeente Delft relatie van deelmobiliteit en OV, vanuit gemeente Amsterdam is er onderzoek gedaan naar gebruikers van deelmobiliteit, Gemeente Rotterdam lessen omtrent mobiliteitshubs in Katendrecht.

Ook is er dieper ingegaan op het vervolg van SUMMAlab en de mogelijke invulling hiervan. Verder is er dieper ingegaan op indicatoren in de vorm van deelsessie voor (deel)mobiliteit zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, sociaal inclusief, opschaalbaarheid en betaalbaarheid. De notulen van deze learning space is hier te vinden.