Op 11 maart vond de vrijde space plaats van SUMMAlab in Amsterdam.Tijdens deze learning space zijn er lessen gedeeld door verschillende practitioners.

Er heeft een werkbezoek aan de mobiliteitshub op het Marineterrein plaatsgevonden. Vervolgens is de learning space opgedeeld in twee parallelle sessies voor de toolmakers en practitioners. Er is gekeken naar de verschillende tools en de bijdrage die deze kunnen leveren aan een experiment. Verder zijn de leeragenda’s van de practitioners bekeken met bijbehorende monitoringsplan.