Op deze pagina vind je meer informatie over de businessmodel tool. In onderstaand filmpje vertelt een van de toolmakers wat je met de tool kunt, voor wie de tool bedoeld is, hoe de tool werkt en hoe je gebruik kunt maken van de tool.

Algemene omschrijving van de tool
Functionaliteit
(wat kan je met de tool?)
Om beslissingen bij het creëren en valideren van business modellen te ondersteunen, is een interactieve tool ontwikkeld binnen SUMMALab. Deze kan het initiatief of experimenthouders en -planners ondersteunen bij het beoordelen en aanscherpen van hun business model. Voor verdere ontwikkeling is naast de tool een Experiment Development Plan en een Overzicht van inspiratie voor financiering van een experiment (basis voor de business case) opgezet.
DoelgroepDe tool is door verschillende gebruikersgroepen te benutten. De eigenaren van het idee voor een nieuwe business, experiment, of pilootproject kunnen de tool gebruiken om hun business model te beoordelen en aan te sterken. Maar ook beleidsmakers en adviseurs kunnen de tool gebruiken om informatie te verzamelen voor de bestuurder en slaagkansen beter in te kunnen schatten. Ze kunnen met de tool ook het ontwerp en de uitvoering van een initiatief bepalen of testen, of vergelijken tussen soortgelijke initiatieven. Projectconsortia kunnen de tool gebruiken om hun ontwerp te testen, om zicht te krijgen op de verschillende aspecten van een business model en om te leren van andere initiatieven. En daarnaast kunnen ook andere financiers, naast de gemeente, de tool gebruiken om initiatieven te beoordelen en hun investeringsbeslissing te informeren.
Doelstelling/beoogd resultaatDe SUMMALab Business Model Tool geeft een eerste beeld van de volledigheid van het business model van een nieuwe business, experiment, of pilootproject, over hoe waarde kan worden gecreëerd, kan worden geleverd en kan worden verzilverd. Het laat toe de belangrijkste aspecten van een business model te analyseren, laat de zwakke en sterke aspecten zien en geeft suggesties hoe deze verbeterd kunnen worden. De opbouw en inhoud van de tool zijn gebaseerd op literatuur en op kennis uit eerdere experimenten.
ToepassingsbereikDe tool is zelfstandig te gebruiken als self-assessment tool, om zo op een laagdrempelige en snelle manier inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van je business model. Scores zijn in dat geval gebaseerd op je eigen beoordeling. De vragen geven interessante aanknopingspunten en inzichten vanuit verschillende invalshoeken. De open velden in de tool dagen je uit om je doel en doelgroep precies te formuleren, je initiatief samenvattend te beschrijven en stakeholders te identificeren. De tool kan je gebruiken in de ideefase, de opstartfase, of de opschalingsfase van je nieuwe initiatief.
Als investeerder of coach kun je de tool ook gebruiken. Zo kan de tool bijvoorbeeld tijdens de aanbestedingsfase gebruikt worden om verschillende aangevraagde initiatieven te beoordelen en informatie te verzamelen voor de beslissing over een mogelijke toekenning van subsidie of een vergunning. Ook in de loop van een project kun je de tool gebruiken om inzicht te krijgen in welke aspecten voldoende of nog onvoldoende functioneren om bijvoorbeeld het project op te schalen of op lange termijn succesvol uit te bouwen.
  
Kenmerken van de tool
Type inputKwalitatieve input
Berekeningen/algoritmiekBeperkt
Type outputTekst, grafisch en canvas
Gebruikte kennisLiteratuur, expert ervaringen en praktijkervaring vanuit experimenten
Bedrijfsgevoelige info?Ja
Persoonsgegevens?Nee
Financiële informatie?Nee
Wet openbaarheid bestuur?Nee

Hierbij de link naar de online tool.

Binnenkort zijn er op deze pagina ook testimonials te vinden van partners die de tool hebben gebruikt.