Op deze pagina vind je meer informatie over de businessmodel tools. In onderstaand filmpje vertelt een van de toolmakers wat je met de tools kunt, voor wie de tools bedoeld zijn, hoe de tools werken en hoe je gebruik kunt maken van de tools. Hierbij de link naar de online tool. Hieronder zijn het experiment development plan en verdienmodel inspiratietour te vinden.

SUMMALab-Verdienvermogen-Inspiratietour

Algemene omschrijving van de tool
Naam
SUMMALab Business Model Assessment Tool en Verdienvermogen Inspiratietour

Functionaliteit (wat kan je met de tool?)

Om beslissingen bij het creëren en valideren van business modellen te ondersteunen, is een interactieve tool ontwikkeld binnen SUMMALab: de Business Model Assessment Tool. Deze kan het experiment of experimenthouders en -planners ondersteunen bij het beoordelen en aanscherpen van hun business model. 

Vanuit de praktijk komen ook veel specifieke vragen over het verdienvermogen van het experiment en welke aspecten en thema’s van belang zijn voor het uitwerken van een sterk experiment. Specifiek voor het beoordelen van het verdienvermogen is een Verdienvermogen Inspiratietour opgezet. Deze tool bevat een aantal praktische leerlessen en aanbevelingen ten behoeve van de financiering van het experiment. 

Voor verdere ontwikkeling is naast de Business Model Assessment Tool en de Verdienvermogen Inspiratietour ook een Experiment Development Plan ontwikkeld. Dit hulpmiddel helpt bij het verder laten groeien van het experiment.

Doelgroep

De tools zijn door verschillende gebruikersgroepen te benutten. De eigenaren van het idee voor een nieuwe business, experiment, of pilootproject kunnen de tools gebruiken om hun business model te beoordelen en aan te sterken. Maar ook beleidsmakers en adviseurs kunnen de tools gebruiken om informatie te verzamelen voor de bestuurder en slaagkansen beter in te kunnen schatten. Ze kunnen met de tools ook het ontwerp en de uitvoering van een experiment bepalen of testen, of vergelijken met soortgelijke experimenten. Projectconsortia kunnen de tools gebruiken om hun ontwerp te testen, om zicht te krijgen op de verschillende aspecten van een business model en om te leren van andere experimenten. En daarnaast kunnen ook andere financiers, naast de gemeente, de tools gebruiken om initiatieven te beoordelen en hun investeringsbeslissing te informeren.

Doelstelling/beoogd resultaat

De SUMMALab Business Model Assessment Tool geeft een eerste beeld van de volledigheid van het business model van een experiment: over hoe waarde kan worden gecreëerd, kan worden geleverd en kan worden verzilverd. Het laat toe de belangrijkste aspecten van een business model te analyseren, laat de zwakke en sterke aspecten zien en geeft suggesties hoe deze verbeterd kunnen worden. De opbouw en inhoud van de tool zijn gebaseerd op literatuur en op kennis uit eerdere experimenten.

De SUMMALab Verdienvermogen Inspiratietour geeft verdere ondersteuning op het gebied van het verdienvermogen van een experiment. Hiervoor is een overzicht opgesteld van een aantal belangrijke en concrete tips en concepten. Deze geven de gebruiker een breed overzicht van aandachtspunten, om het verdienvermogen van een experiment scherp te stellen en gezond te houden.

Toepassingsbereik

Je kunt de tools zelfstandig als self-assessment tool gebruiken om zo op een laagdrempelige en snelle manier inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van je business model. Zo zijn de scores bij de Business Model Assessment Tool gebaseerd op je eigen beoordeling. De vragen geven interessante aanknopingspunten en inzichten vanuit verschillende invalshoeken. De open velden in de tool dagen je uit om je doel en doelgroep precies te formuleren, je experiment samenvattend te beschrijven en stakeholders te identificeren. De tool kan je gebruiken in de ideefase, de opstartfase, of de opschalingsfase van je experiment. 

Als investeerder of coach kun je de tools ook gebruiken. Zo kunen de tools bijvoorbeeld tijdens de aanbestedingsfase gebruikt worden om verschillende aangevraagde initiatieven te beoordelen en informatie te verzamelen voor de beslissing over een mogelijke toekenning van subsidie of een vergunning. Ook in de loop van een project kun je de tools gebruiken om inzicht te krijgen in welke aspecten voldoende of nog onvoldoende functioneren om bijvoorbeeld het project op te schalen of op lange termijn succesvol uit te bouwen.
Kenmerken van de tool

Type input

Kwalitatieve input

Berekeningen/algoritmiek

Begrijpelijk en inzichtelijk, niet heel complex

Type output

Tekst, grafisch en canvas


Gebruikte kennis

Literatuur, expert ervaringen en praktijkervaring vanuit experimentenInformatiebehoefte en gevoeligheid

Bedrijfsgevoelige info?


Nee

Persoonsgegevens?

Nee


Financiële informatie?

Nee


Wet openbaarheid bestuur?

Nee
Testimonial(s)

Bedrijf/gemeente

Gemeente Delft, gemeente Rotterdam, gemeente den Haag, gemeente Amsterdam, AMS, WeAllWheel

Waarin heeft de tool inzicht gegeven?

 – De tool laat zien waar je het goed doet en waar nog niet
 – Fijn om iets te lezen over wat de score betekent en wat je kan doen om het verder te brengen. Mooi dat er suggesties zijn voor verbetering
 – Hoe ga je van visie naar praktijk?
 – Hoe maken we het experiment van ons allen (alle stakeholders deelgenoot)?
 – Praten over de vraag (ipv de oplossing): samen over deze aspecten doorpraten heeft veel waarde
 – Je kunt aan veel meer knoppen draaien om de financiën op orde te krijgen. Mooie opties voor de breedte aan mogelijkheden om te betalen als gebruiker.

Hoe gebruiksvriendelijk is de tool?

 – Fijne tool, veel inspiratie. De tool kent een relatief korte invultijd en geeft veel inzicht.