Over SUMMALab
Maaike Snelders: 06-31792874
De geleerde lessen worden binnekort gedeeld via de website.
Raadpleeg daarover dit document uit onze knowledge base
Niet
De geleerde lessen worden binnekort gedeeld via de website.
Summalab biedt ervaringskennis van andere overheden in combinatie met en verrijkt door de deelnemende kennisinstellingen en bedrijven die kennis delen. Bij Summalab wordt je door deelname-fee onderdeel van een lerend netwerk; je geeft dus geen opdracht zoals aan een adviesbureau. Maar gaat van ervaring naar ervaring waar je zelf en als organisatie van kan leren.
SUMMAlab is een samenwerkingsverband tussen meerdere instellingen. Wij gaan niet over de organisatie van onze deelnemende partijen.
Ja/nee. Zonder begeleiding loop je wel risico dat je de tools oneigenlijk gebruikt
Dat zijn er best veel. Zoals maatschappelijke waarde, kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, meerjarige kosten en/of investeringen inzicht in financiele dekkeing etc. Daartoe is er een tool ontwikkelt die je kan gebruiken.
Ja, we raden aan om de tools samen met experts van SUMMALab in te zetten. De tools zijn een hulpmiddel. De experts hebben veel ervaring met andere experimenten. Deze kennis kunnen zij ook inbrengen.
Niet direct. Maar bij de gesprekken over het experiment wordt wel aandacht besteed aan communicatie-aspecten en het betrekken van de omgeving/doelgroepen.
Dat hangt er vanaf. Bel…. zodat we dit preciezer kunnen bepalen
Onder begeleiding van SUMMAlab worden de leervragen uitgewerkt. Door beter stil te staan bij die leervragen is ook sneller duidelijk wie je bij je experiment/project moet betrekken.
SUMMALab is er voor zowel personen- als goederenvervoer.
De landelijke krachtenbundeling, NWO, De aangesloten organisaties participeren in communites van oa VNG (GNMI), CROW.
Nee. SUMMAlab is zelf afhankelijk van bijdragen van derden om experimenten te ondersteunen
Jazeker, meekijken en adviseren, maar niet uitvoeren, daar is een extra budget voor nodig
Moet zich nog bewijzen.
De geleerde lessen worden binnekort gedeeld via de website.
Ja, aan SUMMALab kunnen gemeentes,regio’s, provincies en samenwerkingsverbanden deelnemen. Private partijen die willen experimenteren kunnen ook lid worden.
Ja, aan SUMMALab kunnen gemeentes,regio’s, provincies en samenwerkingsverbanden deelnemen. Private partijen die willen experimenteren kunnen ook lid worden.
Ja, aan SUMMALab kunnen gemeentes,regio’s, provincies en samenwerkingsverbanden deelnemen. Private partijen die willen experimenteren kunnen ook lid worden.
Alle initiatieven waarbij geleerd wordt over duurzame en inclusieve mobiliteit vallen bij SUMMALAb onder ‘experimenten’. Daar horen dus ook demo’s en pilots bij als daar een duidelijk leerdoel is.
Verkeers- en milieueffecten tool, Sociale inclusie tool, Technische monitoringstool, Business model tool, Opschalingstool
Ja, de tools zijn bedoeld om in te zetten bij het voorbereiden, opstarten en zelfs uitvoeren van een experiment.
Dat zal een afweging zijn tussen (o.a.) beoogde gebruikersgroep, eventuele behoefte om de hub te integreren met (bestaand) OV, benodigde ruimte en voorzieningen en beschikbare ruimte. Op de achtergrond speelt bijna altijd ook de beschikbaarheid van financiering.
SUMMAlab wil partijen, die betrokken zijn bij experimenten met Smart Urban Mobility helpen bij het verbeteren van hun onderzoeksopzet, de uitvoering van het experiment en het delen van de resultaten om zo de gezamenlijke kennis over nieuwe ontwikkelingen te versnellen en te kunnen opschalen.
Nee. Het is een ‘virtueel’ platform waar experimenteren met smart mobility oplossingen wordt verbeterd, versneld en gedeeld
Nee. De tools zijn zo neutraal mogelijk geformuleerd. Het is aan de besluitvormende partijen om de resultaten van de tools te interpreteren en op basis daarvan hun besluiten te nemen.