Onderstaand vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions) en gestructureerd op themaniveau (bijv. Smart mobility, logistiek etc.). Deze veelgestelde vragen geven per thema op hoofdlijnen weer waar men in de praktijk tegenaan loopt.

De veelgestelde vragen zijn momenteel gecategoriseerd op de volgende thema’s:

  • Algemene vragen over Summalab
  • Duurzame deelmobiliteit algemeen
  • Hubs
  • Ride2autonomy
  • Specifieke vragen voor het MRDH AVLM (Automated Vehicle Last Mile) programma

Daarnaast staan er tags  achter de veelgestelde vragen, die de vragen koppelen aan de vijf binnen Summalab ontwikkelde tools.

Klik op de onderstaande dikgedrukte categorieën voor de vragen en antwoorden

Over Tools
Verkeers- en milieueffecten tool, Sociale inclusie tool, Technische monitoringstool, Business model tool, Opschalingstool
Ja, de tools zijn bedoeld om in te zetten bij het voorbereiden, opstarten en zelfs uitvoeren van een experiment.
Op de SUMMALab website zijn korte beschrijvingen van de tools te vinden; daar is ook aangegeven waar de tools voor ingezet kunnen worden.
Nee. De tools zijn zo neutraal mogelijk geformuleerd. Het is aan de besluitvormende partijen om de resultaten van de tools te interpreteren en op basis daarvan hun besluiten te nemen.
We hebben een handig overzicht (link website) van de verschillende tools opgemaakt. Daarin kun je al even verkennen wat handig is voor jouw initiatief. Denk daarbij zeker ook na welke je vragen zijn en wat je wilt bereiken met het inzetten van een of meerdere tools.
Hier kunnen in onderling overleg afspraken over worden gemaakt.
Ja/nee. Zonder begeleiding loop je wel risico dat je de tools oneigenlijk gebruikt
Ja, we raden aan om de tools samen met experts van SUMMALab in te zetten. De tools zijn een hulpmiddel. De experts hebben veel ervaring met andere experimenten. Deze kennis kunnen zij ook inbrengen.
Over SUMMALab
De geleerde lessen worden binnekort gedeeld via de website.
Ja, aan SUMMALab kunnen gemeentes,regio’s, provincies en samenwerkingsverbanden deelnemen. Private partijen die willen experimenteren kunnen ook lid worden.
Ja, aan SUMMALab kunnen gemeentes,regio’s, provincies en samenwerkingsverbanden deelnemen. Private partijen die willen experimenteren kunnen ook lid worden.
Ja, aan SUMMALab kunnen gemeentes,regio’s, provincies en samenwerkingsverbanden deelnemen. Private partijen die willen experimenteren kunnen ook lid worden.
Alle initiatieven waarbij geleerd wordt over duurzame en inclusieve mobiliteit vallen bij SUMMALAb onder ‘experimenten’. Daar horen dus ook demo’s en pilots bij als daar een duidelijk leerdoel is.
Dat zal een afweging zijn tussen (o.a.) beoogde gebruikersgroep, eventuele behoefte om de hub te integreren met (bestaand) OV, benodigde ruimte en voorzieningen en beschikbare ruimte. Op de achtergrond speelt bijna altijd ook de beschikbaarheid van financiering.
SUMMAlab wil partijen, die betrokken zijn bij experimenten met Smart Urban Mobility helpen bij het verbeteren van hun onderzoeksopzet, de uitvoering van het experiment en het delen van de resultaten om zo de gezamenlijke kennis over nieuwe ontwikkelingen te versnellen en te kunnen opschalen.
Nee. Het is een ‘virtueel’ platform waar experimenteren met smart mobility oplossingen wordt verbeterd, versneld en gedeeld
Ja, dat is zeker mogelijk. Neem contact op via info@summalab.nl en/of m.snelder@tudelft.nl voor meer informatie.
Ja, er is een verkeer en milieu effecten tool
Nee. Maar de deelnemende partijen hebben wel veel ervaring met het opzetten van experimenten en kunnen op basis van die ervaring wel gericht adviseren over de te volgen vergunningtrajecten.
Niet direct. Maar bij de gesprekken over het experiment wordt wel aandacht besteed aan communicatie-aspecten en het betrekken van de omgeving/doelgroepen.
SUMMALab is er voor zowel personen- als goederenvervoer.
De landelijke krachtenbundeling, NWO, De aangesloten organisaties participeren in communites van oa VNG (GNMI), CROW.
Over experimenten
De kunst is vooral om het aantal voertuigen goed af te stemmen op het aantal gebruikskilometers. Maar meer voertuigen kan ook weer de vraag stimuleren, dus het is een dynamisch problem zonder simpel antwoord.
Dat zijn er best veel. Zoals maatschappelijke waarde, kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, meerjarige kosten en/of investeringen inzicht in financiele dekkeing etc. Daartoe is er een tool ontwikkelt die je kan gebruiken, de businesscase tool.
Raadpleeg hiervoor onze opschalingstool
Dat hangt er vanaf. Neem contact op met SUMMALab zodat we dit preciezer kunnen bepalen
Onder begeleiding van SUMMAlab worden de leervragen uitgewerkt. Door beter stil te staan bij die leervragen is ook sneller duidelijk wie je bij je experiment/project moet betrekken.
Jazeker, meekijken en adviseren, maar niet uitvoeren, daar is een extra budget voor nodig
Moet zich nog bewijzen.