Op 6 maart 2020 vond de eerste learning space plaats van Summalab. Tijdens deze learning space werd de zin en nut van leeragenda’s besproken. Van deze learning space is een mooi verslag geschreven en vorm gegevens middels sway, welke via deze link te vinden is. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de inhoud van deze ‘sway’.

SUMMALab is een leercirkel. Daarvoor moeten we samen
leerdoelen formuleren. Tijdens halfjaarlijkse Learning Space
bijeenkomsten, liefst met continuïteit van deelnemers.

Een leeragenda is een set van leervragen (kunnen inhoudelijk
zijn, organisatorisch en strategisch), gezamenlijk geformuleerd
(alle stakeholders betrekken), assumptie: zonder focus, geen
leren (het moet focus geven), overkoepelende SUMMALab
leeragenda en lokale leeragenda’s (onderscheid maken tussen
beiden, maar wel aan elkaar koppelen).

Wat kunnen we leren van de experimenten met
mobiliteitsinnovaties over hun bijdragen aan de bereikbaarheid
en leefbaarheid van de stad? En in hoeverre zijn deze
experimenten sociaal-inclusief, betaalbaar en opschaalbaar?

Tijdens de bijeenkomst zijn de leeragenda’s van Delft, Den Haag,
Amsterdam en Rotterdam opgesteld. De opbrengst van de
interactieve sessies is onderverdeeld naar de punten uit de
SUMMALab leeragenda: bereikbaarheid, leefbaarheid, sociale
inclusie, betaalbaarheid en opschaalbaarheid. Door het
opstellen van lokale leeragenda’s kunnen we deze in de
komende jaren ook monitoren en antwoorden formuleren op de
leervragen. Op die manier kunnen we leren van experimenten
die afgelopen zijn en daarmee ook bijdragen aan nieuwe
experimenten

Door ieder project te karakteriseren is het makkelijker om de
projecten te vergelijken en inzichtelijk te maken bij welk type
project welke leerervaring kan worden opgedaan. Dit kan door
het maken van een raamwerk. Dit is een systematische
beschrijving en categorisering van projecten. Het raamwerk voor
SUMMALab is nog niet klaar, omdat het lastig is om via open
bronnen aan concrete informatie te komen; wat komt er precies
uit een project? Deze resultaten zijn niet duidelijk en niet
toegankelijk. Er ligt een kans voor SUMMALab in het beter
ontsluiten van dit raamwerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.