Ja, aan SUMMALab kunnen gemeentes,regio’s, provincies en samenwerkingsverbanden deelnemen. Private partijen die willen experimenteren kunnen ook lid worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *