Via deze pagina zullen wij lessons learned uit de verschillende pilots die bij SUMMALab zijn aangesloten delen. Dit zullen wij doen door de resultaten op Dropbox te plaatsen en deze via een link hier te delen. Hierover later meer…

Voor actuele vragen kunt u terecht bij info@summalab.nl