We leren elke dag in SUMMALab en dat willen we met elkaar en jullie delen. In de vorm van ontmoetingen, Learning Space bijenekomsten maar ook digitaal in documenten in de kennisbank. Ook buiten Nederland hangen onze antennes en participeren SUMMALab partners in bv Europese Consortia of Internationale Conferenties. Met het programma Ride 2 Autonomy ondhouden we via The Future Mobility Network een ‘Learning Connection’. De informatie van dit project waarin tien steden proeven doen met shuttles op de last mile en met Mobility as a Service vind je binnenkort ook op deze pagina’s (nu nog alleen met wachtwoord toegankelijk):

Bezoek de kennisbank

Bezoek Ride 2 Autonomy (Engels)